asdasd

"Business for pleasure"på GLS Henjo.

i anslutning till föreningsstämman. Vi minglar med lite tilltugg och vi får en rundtur med info om företaget.

GLS Henjo erbjuder avancerad plåtbearbetning med höga kvalitetskrav. Med lång erfarenhet av kompletta lösningar och processer erbjuder man allt från produktutveckling till bearbetning och kontrollmätning. Tillverkningsprocessen inkluderar bland annat stansning, bockning, robotsvetsning, ytbehandling och slutmontering.

Publicerat: 2024-04-23