I Ljungby växer vi tillsammans!

Näringslivsorganisationen Ljungby Business Arena erbjuder inspirerande mötesplatser och aktiviteter som främjar tillväxt, innovation och kunskapsutbyte. Visionen är utveckling av både samhälle och näringsliv! "Vi ska vara den självklara samarbetspartnern för näringslivsfrågor för företag och näringsidkare i Ljungby med omnejd"

Vi har fyra fokusområden som beskriver vi vårt arbete på Ljungby Business Arena. 

Tillväxt och innovation 

* Identifiera och driva näringslivsfrågor med målet ökad tillväxt och utveckling.

* Stimulera nyföretagande genom rådgivning för att fånga upp nya bärkraftiga idéer.

* Stötta utvecklingen av företagande på landsbygden. 

Attraktivitet

* Bidra till utvecklingen av ett attraktivt och levande centrum.

* Stötta arbetet med en bättre och utvecklad infrastruktur. 

* Tillvarata nyinflyttades kompetens och hjälpa till med kontakter i rätt nätverk och hos arbetsgivare.

* Kommunicera och synliggöra vår kommun på ett sätt som skapar ambassadörskap i alla led. 

Samverkan och nätverkande

* Skapa mötesplatser där vi träffas, inspireras och diskuterar viktiga frågor.

* Erfarenhetsutbyte och samverkan med organisationer i andra kommuner.

* Stimulera samarbetsprojekt mellan företag.

* Skapa naturliga mötesplatser mellan näringslivet och skolan.

* Förena tätort och landsbygd i gemensamma projekt. 

* Fånga upp idéer till nya fokusgrupper och medverka vid uppstart av desamma.

Kunskapsutbyte

* Skapa forum för nätverkande. Vi träffas, pratar och diskuterar viktiga frågor som är relevanta och bidrar till utveckling och tillväxt.

* Vi inspirerar varandra!

* Inspirera till kompetenshöjande aktiviteter för näringsliv och skola i hela kommunen.

 

 

Publicerat: 2023-10-19