Tillväxtverket satsade på oss!

Den 7 december 2011 kom beskedet. Tillväxtverket godkände vår ansökan om stöd för etableringen av Ljungby Business Arena. 1,9 Mkr tillskjuts under drygt två år fram till januari 2014. Efter projektperioden blir Ljungby Business Arena beroende av insatser från medlemmarna.

Projektledare 

Birgitta Kristoffersson, 070-654 33 50
info@ljungbybusinessarena.se

Bakgrund

Bakgrunden till bildandet av arenan var de effekter som drabbade hela världen, Sverige och inte minst industriorten Ljungby i samband med finanskrisen 2008. Med globalisering följer allt tuffare konkurrens från lågprisländer, men också en intensiv urbanisering till "storstadslandet".

Hur ska Ljungby hantera dessa nya utmaningar?
En grundpelare i sammanhanget är insikten att nu måste var och en lyfta blicken, kraftsamla och skapa något nytt för framtiden. Det går inte längre att skjuta över ansvaret för tillväxt och utveckling på enbart den kommunala organisationen.

Näringslivet måste själva ta tag i stafettpinnen och bli en samstämmig röst och aktör som äger och driver de viktiga frågorna - för Ljungby som helhet med kommunen som en viktig samspelande partner.

Publicerat: 2020-04-20