Du kan påverka direkt.

Ju fler vi blir desto starkare stämma. Detta är en av grundbultarna i Ljungby Business Arena och det kommer du att märka direkt på våra medlemsmöten. Men det kanske viktigaste är att människor från olika branscher, bakgrund och erfarenheter kan mötas kring frågan om Ljungbys framtid.

Medlemsmöten - Business for Pleasure

Medlemsmöten i Ljungby Business Arena genomförs regelbundet över året. Syftet med mötena är att skapa nya kontakter och bygga nätverk som kan leda fram till nya affärer, men lika mycket till nya idéer och initiativ för Ljungbys tillväxt och framtid.

Affärer och gemensamma tillväxtsatsningar bygger på förtroende och samhörighet mellan människor, men också på att tillfälle ges för idéer, tankeutbyte och beslut.

Vad anser du?

Ljungby Business Arena är en ekonomisk förening. Varje år hålls ett årsmöte, där styrelse väljs med mandat att driva verksamheten enligt en fastlagd plan. En medlem, en röst.

Men idén med Ljungby Business Arena är att medlemmarna ska vara delaktiga på ett mer aktivt sätt, eftersom föreningen måste vara beredd att kunna agera flexibelt i en snabbt föränderlig värld. Den löpande förankringen bland medlemmarna är därför oerhört viktig.

Hellre fler medlemmar än höga insatser

Från början bestämdes att ha en låg ekonomisk inträdesbarriär i Ljungby Business Arena. Många medlemmar ger både ekonomisk styrka och kraft att påverka. 

Det finns säkert de som tycker detta låter vansinnigt, men ingenting är omöjligt och alla vet att höga mål ger höga resultat. En förutsättning är att den ekonomiska insatsen inte är för hög.

Medlemskap

Företag, föreningar, privatpersoner kan vara medlemmar i Ljungby Business Arena. Insatsen per år baseras på hur många anställda företaget har.

Medlemsavgiften är alltid 100:-, resterande belopp faktureras som serviceavgift.

 

Serviceavgift

Privatperson 900:-
(inkl. moms)
Föreningar Kontakta Birgitta Kristoffersson
 Info@ljungbybusinessarena.se
   
Företag  
Antal anställda exkl. moms
1 900:-
2-4 2 500:-
5-9 4 900:-
10-24 7 500:-
25-49 10 000:-
>50 15 000:-

Publicerat: 2020-11-23