• 1

Höghastighetsbana - Raka Spåret

Möjliga sträckningar
Just nu förs en intensiv diskussion om sträckningen genom Småland. Det finns tre alternativ: en utmed E4:an, en annan utmed den gamla stambanan och en tredje från Jönköping via Växjö till Hässleholm.

Fördelar med sträckning utmed E4:an genom Småland
Det finns flera goda skäl för denna sträckning:

  • den ger största möjliga samhällsnytta
  • den utnyttjar tillväxtpotentialen i områden med stark näringslivstradition
  • den förstorar regioner - underlättar personalförsörjning
  • den stärker konkurrenskraften hos mindre och större företag
  • den ger indirekt effektivare godstransporter på den befintliga stambana

Engagemang i Ljungby
Ljungby kommun är mycket engagerad i detta arbete och har för avsikt att delta i anläggandet av tågstation med tillhörande infrastruktur i Ljungby.

Ljungby Business Arena samverkar med näringslivet i Ljungby och med näringslivsorganisationerna utmed E4:an genom Småland, från Jönköping till Markaryd.

Ett exempel på detta är den skrivelse till regeringens förhandlingspersoner som företagen i LSG-gruppen har undertecknat, där företagen motiverar sina ställningstaganden för en sträckning utmed E4:an genom Småland.

Det är viktigt att även andra företag, organisationer och enskilda tar ställning för denna sträckning och blir ambassadörer för den i olika sammanhang. 

 

Senast uppdaterad: 9/24/2015