• Foto : Matilda Larsson

  • 1

Vision

I Ljungby växer vi tillsammans. Detta är Ljungby Business Arenas vision. Den är inspirerande och ger viktigt stöd i arbetet för tillväxt och samhällsansvar i Ljungby.

Till vår hjälp har vi ett antal ledstjärnor, som bottnar i ordet KRIS. För LBA står KRIS för något positivt - den positiva energi som skapas för framtiden.

Kreativitet

LBA ska utnyttja den samlade kreativiteten och inte hamna i redan inkörda diken. När vi upplever motstånd, eller tröghet som det ofta handlar om, då ska vi tänka och agera kreativt. Hoppa upp ur diket och köra lite mer off-road.

Risktagande

LBA ska inte vara rädd för att sticka ut hakan och känna efter om det blåser. Den som inte vågar vinner heller inte. Att våga lite mer ger också större uppmärksamhet kring LBAs verksamhet.

Innovationsbenägenhet

Det kommer att dyka upp intressanta och kanske omvälvande idéer av olika slag. Då ska LBA ha ett öppet förhållningssätt. LBA ska seriöst utvärdera möjligheterna till delaktighet i ett eventuellt förverkligande. LBA ska aktivt arbeta för att hitta lämpliga växtplatser för dessa idéer. LBA ska också aktivt uppmuntra omvärlden att lyfta fram innovativa idéer som hjälper Ljungby vidare mot framtiden.

Samsyn

Självklart kommer LBA att möta många frågeställningar som vi varken kan eller ska ta ställning till och det kommer att råda olika uppfattningar mellan grupperingar på många områden. LBA ska trots detta sträva efter att nå samsyn framför konflikt.

Senast uppdaterad: 4/24/2017