• Foto : Matilda Larsson

  • 1

Gamla sanningar gäller inte längre

Ljungby Business Arena är näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Syftet är att samla hela Ljungby till en branschöverskridande arena för strategiska utvecklingsfrågor.

Bakgrunden till bildandet av arenan är de effekter som drabbade hela världen, Sverige och inte minst industriorten Ljungby i samband med finanskrisen 2008. Med globaliseringen följer allt tuffare konkurrens från lågprisländerna, men också en intensiv urbanisering till "storstadslandet".

Det råder ständig KRIS

Den så kallade kantarelleffekten, där en stor grupp äldre invånare och väldigt få unga blir kvar på orten, sprider sig över landet. Konsekvenserna kan på ganska kort sikt bli förödande för orter som dessa. Förr betraktades detta som ett Norrlandssyndrom. Idag är det en realitet för många orter även i Södra Sverige.

Sammantaget kan man säga att gamla sanningar inte längre gäller. Det råder ständig KRIS.

Hur ska Ljungby hantera dessa nya förutsättningar?

En grundpelare i sammanhanget är insikten att nu måste var och en lyfta blicken, kraftsamla och skapa något nytt för framtiden. Det går inte längre att skjuta över ansvaret för tillväxt och utveckling på den kommunala organisationen enbart.

Näringslivet måste själv ta tag i stafettpinnen och bli en samstämmig röst och aktör som äger och driver de viktiga frågorna - för Ljungby som helhet och med kommunen som en viktig samspelande partner.

Senast uppdaterad: 4/24/2017