• Foto : Matilda Larsson

  • 1

Mission

Varför finns vi till? LBA är en ny och positiv kraft för Ljungbys framtid. Arenan önskar samla goda krafter som jobbar spritt i kommunen. Vi arbetar för hela Ljungby och betonar därför det branschöverskridande initiativet från näringslivet.

LBA vill inte bli ett paraply, som ska spänna över alla initiativ, intressen eller behov i kommunen.

LBA ska istället vara en vattenkanna för goda initiativ och idéer. Vi verkar underifrån.

Affärsidé

Genom Ljungby Business Arena skapar vi forum och nätverk, som ger förutsättningar för lönsam tillväxt, nya affärer och en positiv framtid för våra medlemmar och Ljungby som helhet. Detta gör vi genom ett utökat samhällsansvar och gemensamt engagemang hos medlemmarna.

Senast uppdaterad: 4/24/2017