• Action

  Action

  Foto : Anders Billow

 • Stolthet

  Stolthet

  Foto : Anders Billow

 • Välkomnande

  Välkomnande

  Foto : Anders Billow

 • 3
 • 2
 • 1

Våra kärnvärden styr vårt agerande

Kärnvärdena är de grundläggande verksamhetskulturella värderingar som styr vårt sätt att agera och medlemmarnas sätt att förhålla sig till varandra och omvärlden.

LBAs kärnvärden

 • Välkomnande
 • Stolthet
 • Action

Dessa kärnvärden ska prägla LBAs kommunikation och dagliga verksamhet - styrelse, projektledare, fokusgrupper, projekt, medlemsmöten, arenamöten, regional och nationell representation etc.

Kärnvärdena har präglat LBAs framväxt redan från början. Under våra möten har alla samlade en uttalat välkomnande inställning till andra, man får känna stolthet för den insats man gör, och tillsammans kan det bli action av idéer som dyker upp. Att också omvärlden ser - och kommenterar - att det händer mycket i Ljungby sporrar vidare!

"Ljungby - Där Småland möter världen". Detta är essensen i varumärket för Ljungby som destination. LBAs kärnvärden rimmar väl med kärnvärdena i denna plattform - personligt, initiativrikt och välkomnande - vilket naturligtvis är bra.

Senast uppdaterad: 4/24/2017