Tillväxtverket satsar på Ljungby Business Arena

Den 7 december 2011 kom beskedet. Tillväxtverket godkänner vår ansökan om stöd för etableringen av Ljungby Business Arena. 1,9 Mkr tillskjuts under drygt två år fram till januari 2014. Efter projektperioden blir LBA beroende av insatser från medlemmarna.

Projektmål

  • Inventerat potentiella aktörer bland företag, organisationer och privatpersoner och anordnat tre seminarier på temat "Tillväxt och samhällsansvar" där minst 1/4 av deltagarna fortsatt in i arenan i nätverk eller projektgrupper.
  • Utvecklat metoder samt etablerat samordning och kommunikation med befintliga, främst lokala, utvecklingsaktörer, flera organisationer kommunicerar sina aktiviteter eller anordnar dem i arenan.
  • Etablerat webbplats, nyhetsbrev, facebook-grupp och informationsmaterial som fungerar elektroniskt och i tryck.
  • Medarrangerat och deltagit i referensgruppsmöten, med målet minst fyra praktiska förslag vardera för hur näringslivet gemensamt ska arbeta med Rekrytering och attraktivitet samt Företags- och affärsbygge.
  • Arrangerat och genomfört 40 besök hos företag och organisationer med tonvikt på utlandsfödda, unga och kvinnor för att behovsinventera insatser för företagsbygge och informera om arenan.
  • Tillsammans med referensgruppen skapat en Senior Advisory Board som utgör grunden för mentorsnät och har genomfört två "draknästen". En utredning har inletts för en möjlig lokal riskkapitalfond.
  • Initierat ett arbete med samlad kontaktpunkt för studenter, utbildningar och skolor ang. UF, praktik och exarbeten.
  • Utvecklat kommunikationsvägar till det regionala tillväxtarbetet och har representation från styrgrupp eller referensgrupp i minst två regionala projekt.
  • Överfört projektverksamheten till näringslivets egen kommande organisation.

Projektledare Business UnUsual

Birgitta Kristoffersson, 070-654 33 50
info@ljungbybusinessarena.se

Senast uppdaterad: 4/24/2017