Högskolekurs "Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning"

29 April 2015

Linnéuniviersitet erbjuder högskolekurs inom "Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning" Kursen ges i nära samarbete med projektet Linnaeus Technical Centre, LTC, och koordinatorerna som jobbar i projektet.

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen. Du kommer även få insyn hur man kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att bedriva systematisk strategisk utveckling.

Kursen ges som distansutbildning och med totalt fyra heldagar under september, oktober, december 2015 respektive januari 2016. Kursen ges med en studietakt av 25%. Datum publiceras på Lnu.se.

Läs mer