Höghastighetsbana – ett mycket viktigt projekt för näringslivet

30 January 2015

Höghastighetsbanans framtida sträckning är en fråga som är väldigt viktig för näringslivet. Inte bara i Ljungby kommun utan också för näringslivet i övriga kommuner från Jönköping ner till Markaryd. Därför har LBA tagit initiativet till ett samarbete med näringslivsaktörer i Jönköping, Värnamo, Gislaved, Vaggeryd, Gnosjö och Markaryd.

Ett första möte genomfördes innan jul och igår var det dags för ännu ett möte.

Roland Eiman, kommunchef i Ljungby, deltog och informerade om hur samma kommuner arbetar med frågan.

"I den här gruppen kan vi stämma av vad vi har gjort och vad vi kan göra både tillsammans och på varsitt håll" säger Birgitta Kristoffersson, verksamhetsansvarig på LBA.

Mycket handlar om information, både mellan de här aktörerna, men också vilken information vi vill få ut till kommuninnevånarna.

"Vi insåg ganska snabbt att många kommuninnevånare trodde att tågen på höghastighetsbanan inte skulle stanna i Ljungby och därför behövde man inte bry sig, och detsamma gällde för våra grannkommuner. För visst kommer det att stanna tåg både i Ljungby, Värnamo och Markaryd om den framtida sträckningen blir utmed E4an.

Därför är det viktigt att vi får ut information både via media men också att vi berättar för andra när vi träffas".

På LBAs hemsida kommer det snart att finnas en flik där man kan läsa mer om de olika projekt som man jobbar med, bland annat höghastighetsbanan,
"Mot nya höjder" -astronautprojektet och arbetet med skola/näringsliv.