• Karl Selleby, Annika Nilsson, Anders Meijer, Henrik Blomberg

    Karl Selleby, Annika Nilsson, Anders Meijer, Henrik Blomberg

  • 2
  • 1

Informationsträff om EU-stöd

28 January 2015

Intresset var stort när 75 personer, många fler än väntat, träffades för att få veta vilka EU-stöd som finns i den nya programperioden 2014-2020

Det var en härlig blandning av människor från föreningar, organisationer, företag och kommunens förvaltningar som bland annat fick höra att vi svenskar är dåliga på att söka de EU-bidrag som finns.

För att informera om de olika stöden fanns representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Svenska EFS-rådet och Leader Linné Småland. 

Tillväxtverket informerade omRegionalfonden(stödja och stärka små och medelstora företag).

Länsstyrelsen omLandsbygdsprogrammet(projekt- och företagsstöd, bredband),

Svenska EFS-rådet omSocialfonden(förstärka och utveckla arbetsmarknaden) och Leader Linné Småland omLokalt ledd utveckling(landsbygdsprojekt, leadercheckar.