Nominera till Årets Initiativ och till Årets Unga Initiativ.

26 June 2018

Tycker du att någon i vår kommun förtjänar extra uppmärksamhet?

I så fall tycker vi i Ljungby Business Arena att du ska nominera denna personen/personerna till något av våra LBAs egna priser på Kann Galan.

För att erhålla priserna krävs att man uppfyller nedanstående kriterier:

Årets Initiativ

Priset delas ut till en person eller flera personer, ett företag, en förening eller en organisation som under året gjort något extra för Ljungby. Initiativet ska ha en tydlig koppling till attraktivitet, utveckling och tillväxt och ska hjälpa till att sätta Ljungby på framtidskartan.

Årets Unga Initiativ

Priset delas ut till en person eller flera personer, ett företag, en förening eller en organisation som under året gjort något extra för Ljungby med fokus på den unga generationen. Initiativet ska ha en tydlig koppling till attraktivitet, utveckling och tillväxt och ska hjälpa till att sätta Ljungby på den unga framtidskartan.

Maila in ditt bidrag till info@ljungbybusinessarena.se och motivera varför du tycker att just din person/personer ska få stiga upp på scenen och mottaga det åtråvärda priset. 

Skicka ditt bidrag senast den 26 september.