Extra föreningsstämma i Ljungby Business Arena

17 October 2018

Fyllnadsval till styrelsen.

Under en extra föreningsstämma på Ljungby Arena gjordes fyllnadsval av två nya styrelsemedlemmar. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 7 ledamöter.

Styrelsen i Ljungby Business Arena består härmed av;

Gerd Almlöf
Eskil Svensson
Maria Ericsson 
Johan Lundberg 
Halisa Tabakovic
Maria Jönsson (fyllnadsval till 2019)
Thommy Rosberg (fyllnadsval till 2019)