Näringslivschef

30 May 2018

LBAs styrelsemedlem Per-Åke Adolfsson är ny tillträdande näringslivschef och ställer därför sin plats i styrelsen till förfogande.

LBAs valberedning kommer att påbörja arbetet med att rekrytera en ny styrelsemedlem och en extra föreningsstämma planeras till efter semestern.

Styrelsen i LBA önskar Per-Åke ett stort Lycka Till!