Har du dålig mobiltäckning?

30 October 2015

Ljungby kommun vill kartlägga var i kommunen det är dålig mobiltäckning. Uppgifterna kommer att användas som underlag för diskussion med telebolagen. Kommunens målsättning är ett ökat sammarbete med och mellan telefonbolagen för att stimulera utbyggnaden av mobilnätet på landsbygden

Hjälp dem gemenom att fylla i ett formulär som du hittar på Ljungby kommuns hemsida.