Ljungby klättrar i Svenskt Näringslivs rankning

24 September 2015

Sedan 2001 har Svenskt näringsliv rankat Sveriges företagsklimat. Rankningen baseras på enkätsvar från företag. Totalt har 31 400 gett sin syn på företagsklimatet. I Ljungby kommun 98 företag svarat på enkäten. Ljungby kommun hammnar på plats 51 vilket är en förbättring med 33 placeringar jämfört med förra året. På området Tele- och IT-nät klättar kommunen över 100 placeringar detsamma gäller Medias attityder till förtagande.

Läs mer på www.foretagsklimat.se  eller ladda ner sammanfattning här