• Informationsmöte 10 september

  Informationsmöte 10 september

 • Informationsmöte 10 september

  Informationsmöte 10 september

 • Informationsmöte 10 september

  Informationsmöte 10 september

 • 3
 • 2
 • 1

Informationsmöte om skola/näringslivssamverkan

11 September 2015

Informationsmöte om skola/näringslivssamverkan

Under våren har en Fokusgrupp för skola/näringsliv bildats inom Ljungby Business Arena och i gruppen har arbetats med frågor kring hur skolans verksamhet ser ut idag, hur ser kontakterna med näringslivet ut och vad kan utvecklas och förändras?

I gruppen sitter representanter för skolan, från grundskolan till högskolan, kommunen, näringslivet och LBA.

Nu var det dags att presentera gruppens arbete och hela Ljungbys näringsliv bjöds in till ett Informationsmöte.

Ett 60-tal företag och organisationer träffades under torsdagskvällen på Electrolux där Gerd Almlöf hälsade välkomna till företaget och kort berättade om Electrolux samverkan med skolan. Kvällen fortsatte med ett inspirerande föredrag av Tina Thörner och sedan var det dags att inleda kvällens tema.

Fokusgruppen presenterades och en framtagen matris för samtliga praktikperioder i de olika skolorna visades för att ge alla en bild av vad vi har att arbeta med.

De ansvariga på respektive skola informerade om sin verksamhet och hur man samverkar med näringslivet idag, men också vad man behöver hjälp med från näringslivet.

Från grundskolan deltog Hans Holmqvist och Pia Larsson, från gymnasieskolan Jimmie Nilsson och Michael Assarsson, från högskolan Jonas Jansson och Carina Kronstedt.

Malin Ericson från Linneus Technical Centre informerade om företagens möjligheter att få samverka med forskare från universitetet.

Marcus Brunskog informerade om projektet ”Mot nya höjder” och berättade vilka skolor i kommunen som kommer att få besök av en astronaut i slutet av september.

Christopher Moberg, näringslivschef, berättade om den planerade nätverksträffen i nya arenan, där lärare, rektorer och SYV-are ska träffa näringslivet.

Matris_beläggning.jpg

 Klicka på bilden så förstoras den.