Bra företagsklimat i Ljungby

07 September 2015

För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Ljungby kommun hamnar totalt på plats 25 i landet och när det gäller området bygglov på plats 8.

Servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning görs inom fem områden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera områden under 2014 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor som handlar om service,  till exempel information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner på SKLs webbbutik.