Höghastighetsbanan - Sverigeförhandlingen klar 2017

27 August 2015

Sverigeförhandlingen utreder förutsättningarna för nya stambanor för höghastighetståg.
På höghastighetsjärnvägen ska tågen kunna köra 320 km/h. 

Senast den 1 oktober 2015 ska kommunerna ha lämnat in beräkningar till Sverigeförhandlingen på vilken samhällsnytta höghastighetståget kan ge dem. Efter det har kommunerna ytterligare en månad på sig för kompletteringar. 

Det handlar om att man kan visa att det leder till ökat bostadsbyggande och tillväxt i näringslivet i kommunerna och regionerna längs den nya järnvägen. 

Under 2016 och 2017 sker förhandlingar med kommunerna. I december 2017 ska utredningen vara klar och ligga till grund för det beslut som riksdagen fattar våren 2018 och som ska styra Trafikverkets nästa planeringsperiod. 

Läs mer på www.sverigeforhandlingen.se