• Affärsracet 2015

    Affärsracet 2015

  • Affärsracet 2015

    Affärsracet 2015

    Foto : Affärsracet 2015

  • 2
  • 1

Affärsracet i Anderstorp 27-28 maj

29 May 2015

Som en del i projektet ”Raka spåret” – höghastighetsbana utmed E4an genom Småland, har näringslivsorganisationerna utmed sträckningen, tillsammans, deltagit i Affärsracet, en näringslivsmässa på motorbanan i Anderstorp.

Syftet med deltagandet var att informera om projektet, bland annat kring den tänkta sträckningen, men också för att visa vad organisationerna tillsammans gör och få besökarna att i sin tur gå hem och prata vidare om projektet på sina företag men också bland alla andra.

Besökarna fick ta del av en broschyr och på ett vykort ställa sig bakom den västra sträckningen, dvs utmed E4an. Vi fick ett 100-tal underskrifter som kommer att skickas vidare till Sverigeförhandlingen.

Montern fick också besök av bland annat Annie Lööf som uppmuntrade till fortsatt kamp.