• 2
  • 1

Informationsmöte om höghastighetståg

21 May 2015

Under torsdagen arrangerade Ljungby kommun och Ljungby Business Arena ett informationsmöte kring det aktuella projektet ”Raka spåret” - Höghastighetsbana utmed E4 genom Småland.

Inbjudna till mötet var kommunens näringsliv samt näringslivet i de berörda kommunerna utmed sträckan. Ett 85-tal besökare startade med lunch för att därefter få lyssna till bland annat Peter Uneklint, processledare på Trafikverket och Roland Eiman, kommunchef.

Det har under de senaste månaderna förekommit olika uppfattningar om vad projektet innebär – allt från att tågen inte kommer att stanna i Ljungby, oklarheter kring tidplan och vad kommun och näringslivet gör.

Peter Uneklint redogjorde för en del av förutsättningarna i processen kring höghastighetsbanan och vikten av bra argument för att just den här sträckan är bäst. Han redovisade också vilka nyttor kommunen måste presentera, bland annat bostadsnytta, socialnytta, miljönytta mm. Dvs vad skulle en höghastighetsbana ge för mervärden för kommunen.

Roland Eiman berättade hur kommunen jobbar med projektet och vad man måste redovisa till förhandlingspersonerna före den 1 oktober. Han visade också bilder på det tänkta stationsområdet och slog fast att TÅGET STANNAR I LJUNGBY!

Ljungby Business Arena berättade hur man tillsammans med övriga näringslivsorganisationer från Jönköping, Värnamo och Markaryd samverkar, vad man gjort hittills och vad man planerar framåt. I gruppen ingår också representanter från näringslivet, bl.a från NIBE i Markaryd. Man träffas regelbundet och har bl.a samlat företagare för reportage i Dagens Industri och medverkat till framtagandet av skrivelse från LSG-gruppen (Ljungbyföretagens samverkansgrupp). Representanter från 3 engagerade företag berättade om varför höghastighetsbanan var viktig för just deras företag. Det var Mats Hilding, vd Axelent i Hillerstorp, Peo Adolfsson, Consid Ljungby och Håkan Larsson, vd Emballator Lagan Plast Ljungby.

I den kommande veckan ska man tillsammans delta i Affärsracet i Anderstorp, ett näringslivsarrangemang med mycket besökare från näringslivet i Värnamo och Gnosjöregionen, och i år gästas man också av Fredrik Reinfeldt.