• Fokusgruppens möte i maj 2017.

  Fokusgruppens möte i maj 2017.

  Foto : Matilda Larsson

 • Under mötet i maj 2017 besöktes Ljungby Komposit.

  Under mötet i maj 2017 besöktes Ljungby Komposit.

  Foto : Matilda Larsson

 • Fokusgruppen skola/näringsliv under mötet i april 2017.

  Fokusgruppen skola/näringsliv under mötet i april 2017.

  Foto : Matilda Larsson

 • 3
 • 2
 • 1

Fokusgruppen skola/näringsliv

Gruppen arbetar med kartläggning av hur samarbetet mellan skola och näringsliv fungerar idag och hur man kan utveckla detta med nya initiativ och idéer. Till exempel när det gäller kompetensbehov, nya utbildningar, praktik, studiebesök, examensarbeten med mera.

Lärarsafari och arbetsplatsbesök
Under ett möte i april 2016 träffades Fokusgruppen skola/näringsliv och diskuterade kommande aktiviteter inom skola och näringsliv i Ljungby kommun - bland annat lärarsafari och arbetsplatsbesök. Fokusgrupp skola/näringsliv anordnade i november 2016 en lärarsafari där 15 tekniklärare fick chansen att besöka Henjo, Consid och Emballator och eftersom projektet blev så lyckat planeras nu tre nya lärarsafarier för 2017-2018. 

Chans att stifta bekantskap med fler företag
Arbetsplatsbesöken var ett projekt som ersätte nuvarande Prao (Praktisk arbetslivsorientering) i Ljungby och startade under hösten 2017 för elever i årskurs 8 och 9. Genom projektet skulle elever kunna besöka fler olika sorters företag och stifta bekantskap med dessa samtidigt som företagen i Ljungby fick en chans att visa upp sig för alla potentiella framtida medarbetare. 

Fokusgruppens mål fram till 30-06-2018:
– Genomföra minst tre Företagssafarier.
– Minst 45 lärare, rektorer och/eller SYVare ska totalt delta på Företagssafarierna. 
– Minst 30 företag ska vara aktiva i Högstadiernas återkommande Arbetsplatsbesök.

Kommande aktiviteter
Under 2018 infördes återigen obligatorisk prao.
För att stötta skolan i sitt arbete med att få ut ca 240 elever från årskurs 8 på prao anordnade fokusgruppen ett informationsmöte för näringslivet.
Kommunen har också investerat i ett verktyg där företagen kan anmäla intresse för att ta emot elever och eleverna kan anmäla intresse för resp platser.

Under HT 2020 och VT 2021 planeras det för en utställning, Jobbcirkus, som ska stötta eleverna i deras val till gymnasiet. 

Fokusgruppen består av följande personer: 

Birgitta Kristoffersson, Verksamhetsansvarig Ljungby Business Arena

Carina Kronstedt, Idé och Resurscentrum

Charlotta Myhrberg, Rektor Ryssbygymnasiet

Eskil Svensson, Ljungby Business Arena

Hans Holmqvist, Skolområdeschef Ljungby kommun

Håkan Larsson, VD Emballator Lagan Plast

Jimmie Nilsson, Gymnasiechef Ljungby kommun

Mattias Refond, VD Mark och Miljö Ljungby

Petra Skogsborn, Rektor Kungshögsskolan

Thommy Rosberg, VD Ljungby Komposit

Larre Andersson, praosamoprdnare Ljungby kommun

 

Senast uppdaterad: 10/24/2019